Adli Yardım Nedir? Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?

adli-yardim-nelerdir
adli-yardim-nelerdir

Adli yardım, kişilerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama imkanı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması dır.
Adli yardım kurumu, adil yargılanma hakkının güvencesi olup, hak arama özgürlüğünde eşitlik yaratmayı amaçlamaktadır. Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin gereği olarak devlet, hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere gerekli sistemleri oluşturmak zorunda olup adli yardım kurumu da bu ilkeleri yaşama geçirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Adli yardımdan faydalanacak kişiler başlıklı HMK 334. Maddeye göre;

(1)  Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

(2)  Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3)  Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli yardım talebi kabul olan kişi;

a)  Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b)  Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c)  Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

d)  Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temininden, hükmün kesinleşmesine kadar ücretsiz olarak faydalanır.

Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıda düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.  Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılır.  Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

HMK 337. Maddesine göre mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir. Ancak, talep hâlinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.

Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir.Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir.İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur.Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir.

Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir.

Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.

Adli yardım talebinde bulunacakların doldurmaları gereken başvuru formu örneğini barolardan temin etmek mümkündür.

Şu kategoriye gönderildi: Adli

350 hakkında “Adli Yardım Nedir? Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?” görüş

 1. Geri bildirim: online pharmacy viagra
 2. Geri bildirim: viagra pill
 3. Geri bildirim: generic for viagra
 4. Geri bildirim: buy viagra online cheap
 5. Geri bildirim: pills like cialis
 6. Geri bildirim: cialis mg
 7. Geri bildirim: cialis 20mg pills sale
 8. Geri bildirim: viagra online usa
 9. Geri bildirim: purchase viagra
 10. Geri bildirim: where to get cialis
 11. Geri bildirim: cheapest viagra online
 12. Geri bildirim: cialis generic name
 13. Geri bildirim: generic viagra 100mg
 14. Geri bildirim: how do you get cialis
 15. Geri bildirim: sildenafil 20mg
 16. Geri bildirim: cialis 2 mg
 17. Geri bildirim: tadalafil prix
 18. Geri bildirim: teva generic cialis price
 19. Geri bildirim: cialis 5mg
 20. Geri bildirim: viagra otc
 21. Geri bildirim: sildenafil 50mg
 22. Geri bildirim: best ed pills on amazon
 23. Geri bildirim: cheap generic viagra
 24. Geri bildirim: buy viagra by pfizer
 25. Geri bildirim: womens viagra
 26. Geri bildirim: natural viagra foods
 27. Geri bildirim: viagra side effects
 28. Geri bildirim: sildenafil
 29. Geri bildirim: viagra cost
 30. Geri bildirim: viagra vs.levitra
 31. Geri bildirim: walmart viagra
 32. Geri bildirim: roman viagra
 33. Geri bildirim: viagra men
 34. Geri bildirim: over the counter viagra
 35. Geri bildirim: viagra no prescription
 36. Geri bildirim: viagra bestellen
 37. Geri bildirim: walgreens viagra
 38. Geri bildirim: online viagra
 39. Geri bildirim: strip sex games
 40. Geri bildirim: 25mg viagra
 41. Geri bildirim: cialis at walmart
 42. Geri bildirim: viagra connect
 43. Geri bildirim: goodrx sildenafil
 44. Geri bildirim: cost of viagra
 45. Geri bildirim: cialis 20mg wal-mart
 46. Geri bildirim: sildenafil 25
 47. Geri bildirim: buy 25mg viagra
 48. Geri bildirim: cialis website
 49. Geri bildirim: cialis wholesale
 50. Geri bildirim: viagra sale online canada
 51. Geri bildirim: stromectol uk
 52. Geri bildirim: ivermectin 6 mg tablets
 53. Geri bildirim: generic for cialis
 54. Geri bildirim: stromectol xr
 55. Geri bildirim: buy albuterol
 56. Geri bildirim: flccc.net
 57. Geri bildirim: defeat the mandate
 58. Geri bildirim: flcc blackboard
 59. Geri bildirim: ivermectine posologie
 60. Geri bildirim: generic ivermectin cream
 61. Geri bildirim: ivermectin antiviral
 62. Geri bildirim: ivermectin 3mg dosage
 63. Geri bildirim: stromectol ivermectin buy
 64. Geri bildirim: generic stromectol
 65. Geri bildirim: ivermectin lotion
 66. Geri bildirim: ivermectin 8 mg
 67. Geri bildirim: ivermectin in canada
 68. Geri bildirim: ivermectin where to buy
 69. Geri bildirim: viagra half pill
 70. Geri bildirim: how to get ivermectin
 71. Geri bildirim: where to buy ivermectin
 72. Geri bildirim: ivermectin price
 73. Geri bildirim: push health ivermectin
 74. Geri bildirim: ivermectin in india
 75. Geri bildirim: ignition casino us
 76. Geri bildirim: cheap cialis
 77. Geri bildirim: cialis coupon
 78. Geri bildirim: flccc ivermectin
 79. Geri bildirim: ivermectin price
 80. Geri bildirim: where to get ivermectin
 81. Geri bildirim: price of ivermectin
 82. Geri bildirim: prednisone 20mg pill
 83. Geri bildirim: generic cialis buy uk
 84. Geri bildirim: what is tadalafil
 85. Geri bildirim: cialis daily
 86. Geri bildirim: provigil online
 87. Geri bildirim: stromectol oral
 88. Geri bildirim: ivermectin antiviral
 89. Geri bildirim: cialis kaufen
 90. Geri bildirim: buy generic viagra
 91. Geri bildirim: furosemide tablets buy uk
 92. Geri bildirim: ordering furosemide
 93. Geri bildirim: ivermectin for scabies
 94. Geri bildirim: generic sildenafil pills
 95. Geri bildirim: cialis coupon
 96. Geri bildirim: tadalafil generic online
 97. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 98. Geri bildirim: purchase sildenafil pills
 99. Geri bildirim: cialis pills
 100. Geri bildirim: tadalafil spc
 101. Geri bildirim: merck pill for covid
 102. Geri bildirim: 3chelsea
 103. Geri bildirim: cialis canada for sale
 104. Geri bildirim: generic tadalafil
 105. Geri bildirim: generic cialis india
 106. Geri bildirim: ivermectin buy canada
 107. Geri bildirim: viagra generic online
 108. Geri bildirim: cheap cialis india
 109. Geri bildirim: online gambling for money
 110. Geri bildirim: sildenafil price costco
 111. Geri bildirim: viagra prescription drugs
 112. Geri bildirim: borgata casino online pa
 113. Geri bildirim: ivermectin horse paste
 114. Geri bildirim: tadalafil cialis
 115. Geri bildirim: stromectol tablets buy
 116. Geri bildirim: real money slots
 117. Geri bildirim: ivermectin in humans
 118. Geri bildirim: levitra vs sildenafil
 119. Geri bildirim: buy tadalafil online
 120. Geri bildirim: cialis online
 121. Geri bildirim: stromectol tablets
 122. Geri bildirim: ivermectin 3
 123. Geri bildirim: ivermectin buy nz
 124. Geri bildirim: stromectol drug
 125. Geri bildirim: ivermectin generic name
 126. Geri bildirim: ivermectin 12mg for sale
 127. Geri bildirim: cialis professional
 128. Geri bildirim: ivermectin 3 mg
 129. Geri bildirim: ivermectine buy
 130. Geri bildirim: can i order furosemide
 131. Geri bildirim: ivermectin 3 mg
 132. Geri bildirim: mylan tadalafil canada
 133. Geri bildirim: ivermectin paste for sale
 134. Geri bildirim: ivermectin use
 135. Geri bildirim: ambienonline
 136. Geri bildirim: ivermectin malaria
 137. Geri bildirim: stromectol order
 138. Geri bildirim: lucky land slots play now
 139. Geri bildirim: merck ivermectin
 140. Geri bildirim: ivermectin buy online
 141. Geri bildirim: horse paste ivermectin
 142. Geri bildirim: dexis ivermectin
 143. Geri bildirim: ivermectin structure
 144. Geri bildirim: ivermectin 200
 145. Geri bildirim: cialis over counter
 146. Geri bildirim: mazhor4sezon
 147. Geri bildirim: cost of generic cialis
 148. Geri bildirim: ivermectin prescription
 149. Geri bildirim: ivermectin buy online
 150. Geri bildirim: uels ukrain
 151. Geri bildirim: ivermectin ken
 152. Geri bildirim: DPTPtNqS
 153. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 154. Geri bildirim: D6tuzANh
 155. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 156. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 157. Geri bildirim: russianmanagement.com
 158. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 159. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 160. Geri bildirim: 3NOZC44
 161. Geri bildirim: 01211
 162. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 163. Geri bildirim: film-tor-2022
 164. Geri bildirim: hd-tor-2022
 165. Geri bildirim: hdorg2.ru
 166. Geri bildirim: ivermectin cost in usa
 167. Geri bildirim: Psikholog
 168. Geri bildirim: netstate.ru
 169. Geri bildirim: Link
 170. Geri bildirim: stromectol medicine
 171. Geri bildirim: buy ivermectin in canada
 172. Geri bildirim: ivermectin covid
 173. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 174. Geri bildirim: psy
 175. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 176. Geri bildirim: bit.ly
 177. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 178. Geri bildirim: bucha killings
 179. Geri bildirim: War in Ukraine
 180. Geri bildirim: Ukraine
 181. Geri bildirim: Ukraine news – live
 182. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 183. Geri bildirim: buy stromectol 6mg online
 184. Geri bildirim: site
 185. Geri bildirim: stats
 186. Geri bildirim: Ukraine-war
 187. Geri bildirim: movies
 188. Geri bildirim: gidonline
 189. Geri bildirim: web
 190. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 191. Geri bildirim: video
 192. Geri bildirim: film
 193. Geri bildirim: free cialis sample pack
 194. Geri bildirim: cialis over counter
 195. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 196. Geri bildirim: filmgoda.ru
 197. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 198. Geri bildirim: what doe cialis look like
 199. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 200. Geri bildirim: sY5am
 201. Geri bildirim: Dom drakona
 202. Geri bildirim: JGXldbkj
 203. Geri bildirim: aOuSjapt
 204. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 205. Geri bildirim: psikholog moskva
 206. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 207. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 208. Geri bildirim: TwnE4zl6
 209. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 210. Geri bildirim: lalochesia
 211. Geri bildirim: film onlinee
 212. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 213. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 214. Geri bildirim: 3qAIwwN
 215. Geri bildirim: video-2
 216. Geri bildirim: sezons.store
 217. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 218. Geri bildirim: psy-news.ru
 219. Geri bildirim: 000-1
 220. Geri bildirim: 3SoTS32
 221. Geri bildirim: 3DGofO7
 222. Geri bildirim: rftrip.ru
 223. Geri bildirim: dolpsy.ru
 224. Geri bildirim: kin0shki.ru
 225. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 226. Geri bildirim: mb588.ru
 227. Geri bildirim: newsukraine.ru
 228. Geri bildirim: edu-design.ru
 229. Geri bildirim: tftl.ru
 230. Geri bildirim: brutv
 231. Geri bildirim: site 2023
 232. Geri bildirim: can i get propecia online
 233. Geri bildirim: sitestats01
 234. Geri bildirim: 1c789.ru
 235. Geri bildirim: cttdu.ru
 236. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 237. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 238. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 239. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 240. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 241. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 242. Geri bildirim: bep5w0Df
 243. Geri bildirim: www
 244. Geri bildirim: icf
 245. Geri bildirim: 24hours-news
 246. Geri bildirim: rusnewsweek
 247. Geri bildirim: uluro-ado
 248. spinixเกมสล็อต รวมทั้งคาสิโนออนไลน์มาใหม่ มาแรงที่สุด พีจี ที่เก็บค่ายเกมดังต่างๆไว้ตรงนี้ในแอพเดียวครบจบเลยทั้งยังแจกเพชรฟรีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเครดิต ถอนได้อีกด้วย

 249. สมัคร pgslotยอดเยี่ยมเกมออนไลน์ สล็อตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบใหม่ปัจจุบัน ของโลก สมัครเล่น pg slot วันนี้รับโบนัส แรกเข้า 100% โดยทันที โบนัส 50% สำหรับสมาชิกใหม่

 250. Geri bildirim: irannews.ru
 251. Geri bildirim: klondayk2022
 252. Geri bildirim: x
 253. Geri bildirim: 9xflix
 254. Geri bildirim: xnxx
 255. Geri bildirim: 123movies

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir