Hangi Bilgiler Adli Sicil Kaydına İşlenir ? Adli Sicil Kaydı Nedir ?

Adli Sicil Kaydı

Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği, işlendiği sisteme “adli sicil” denilmektedir. Adli sicil kaydı, vatandaşın devlet bünyesinde tutulan suç kaydı olarak tarif edilebilir. Adli sicil kaydına halk arasında sabıka kaydı da denilmektedir.
Kişinin işlediği herhangi bir suç sebebiyle hükmedilen ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeyen mahkeme kararları adli sicil kaydına işlenmez.
Kural gereği, ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımı içeren her mahkumiyet kararı adli sicil kaydına işlenir. Fakat, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı vermişse, bu karar adli sicil kaydına işlenemez. HAGB kararları teknik olarak mahkumiyet olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ayrı bir sisteme kaydedilirler.

adli-sicil-kaydi-nedir
adli-sicil-kaydi-nedir

Hangi bilgiler adli sicil kaydına işlenir?

1- Hapis cezasına mahkumiyet kararları adli sicil kaydına işlenir. Hapis cezası sebebiyle kişi cezaevine konulduktan belli bir müddet sonra şartlı/koşullu salıverilmişse, koşullu salıverilme (tahliye) kararı da adli sicil kaydına işlenir. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ve koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar da adli sicil kaydına işlenir.

2- Kişi mahkum olduğu hapis cezasının infazını tamamlamışsa, hapis cezasının infazının tamamlandığına dair bilgi de adli sicil kaydında yer alır.

3- Hapis cezası ertelenmişse, cezanın ertelendiğine dair bilgi ile birlikte kişinin tabi bulunduğu denetim süresi de yer almalıdır. Ayrıca denetim süresinin yükümlülükler uygun ve iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı hususu da adli sicil kaydına işlenir. Eğer ertelenen hapis cezası, denetim süresinin yükümlülüklerine uyulmadığı için cezanın infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmişse bu karar da adli sicil kaydına yazılır.

4- Adli Para Cezası mahkumiyet hükmü ile ilgili bilgiler de adli sicil kaydına işlenir. Adli para cezası ödenmişse ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, adli para cezası ödenmemişse tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu adli sicil kaydına işlenir.

5- Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde buna dair karar adli sicil kaydında yer alır.

6- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya dair istisnai bir hal veya mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar da adli sicil kaydına işlenir.

7- Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar adli sicil kaydına işlenir.

8- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar adli sicil kaydına işlenir.

9- Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar adli sicil kaydına işlenir.

10- Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı adli sicil kaydına işlenir.

11- Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar adli sicil kaydına işlenir.

Hangi Kararlar Adli Sicil ve Arşiv Kaydında Yer Almaz?

1- Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri adli sicil kaydında yer almaz.

2- Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar adli sicil kaydına kaydedilmez.

3- İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer almaz.

Adli Sicil Kaydı ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin
kararlar, adli sicil kaydında kendilerine mahsus bir bölümde kaydedilirler. Normal bir adli sicil kaydı (sabıka kaydı) belgesi alındığında bu bilgiler görünmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere adli sicil kaydına kaydedilir.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Nasıl Silinir?

Adli-Sicil-ve-Sabıka-Kaydı-Sildirme
Adli-Sicil-ve-Sabıka-Kaydı-Sildirme

Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini açıkça belirtmiş, uygulamada oluşan tereddütler de Yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir. Buna göre adli sicil kaydı şu şekillerde silinebilir:

1- Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. İnfazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. Ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir. Örneğin, 3 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2016 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2017 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2019 tarihinden sonraki gün silinebilir hale gelecektir.

2- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.

3- Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.
Uygulamada adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili mağduriyetler oluştuğundan hükümlünün hukuki durumunun bir ceza avukatı ile mütalaa edilmesi hak kaybını önleyecektir.

Adli Sicil “Arşiv Kaydı” Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı ile “arşiv kaydı” iki farklı kavramdır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına alınır, daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkumiyet hükmüne dair bilgiler silinerek arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı belli koşulların gerçekleşmesi halinde silinebilir:

1-Kural olarak hükümlüye ait adli sicil kaydı cezanın infaz edilmesinden sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Hükümlüye ait arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.

2-Arşiv kaydına alınan mahkumiyet hükmü, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından Memnu Hakların İadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Memnu hakların iadesi kararı alınamamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Bu hüküm sebebiyle ceza mahkumiyetlerinin büyük bir kısmı 15 yıl veya 30 yıl süresince arşiv kaydında kalmaktadır.

3-Hükümlünün ölmesi, fiilin suç olmaktan çıkması gibi nedenlerle de arşiv kaydı silinir.

Şu kategoriye gönderildi: Adli

549 hakkında “Hangi Bilgiler Adli Sicil Kaydına İşlenir ? Adli Sicil Kaydı Nedir ?” görüş

 1. Geri bildirim: generic viagra canada
 2. Geri bildirim: buy viagra online
 3. Geri bildirim: viagra pills
 4. Geri bildirim: purchase viagra
 5. Geri bildirim: buy viagra
 6. Geri bildirim: cialis official website
 7. Geri bildirim: where can i get cialis
 8. Geri bildirim: buy viagra discreetly
 9. Geri bildirim: viagra price
 10. Geri bildirim: online generic viagra
 11. Geri bildirim: buy cheap generic cialis
 12. Geri bildirim: sildenafil online
 13. Geri bildirim: price of viagra 50mg
 14. Geri bildirim: purchase cialis
 15. Geri bildirim: viagra online canada
 16. Geri bildirim: cheapest viagra
 17. Geri bildirim: cialis cost
 18. Geri bildirim: viagra online cheap
 19. Geri bildirim: female viagra cost
 20. Geri bildirim: viagra generic viagra
 21. Geri bildirim: viagra gel price
 22. Geri bildirim: sex pills cialis
 23. Geri bildirim: viagra gold pill
 24. Geri bildirim: viagra and cialis
 25. Geri bildirim: cialis coupon
 26. Geri bildirim: buy viagra online legally
 27. Geri bildirim: viagra pill for men
 28. Geri bildirim: size of viagra pills
 29. Geri bildirim: sildenafil citrate
 30. Geri bildirim: female viagra
 31. Geri bildirim: how to buy cheap levitra
 32. Geri bildirim: cheap viagra
 33. Geri bildirim: viagra kaufen
 34. Geri bildirim: homemade viagra
 35. Geri bildirim: viagra cialis
 36. Geri bildirim: viagra alternative
 37. Geri bildirim: viagra sildenafil
 38. Geri bildirim: viagra vs cialis
 39. Geri bildirim: women viagra
 40. Geri bildirim: walgreens viagra
 41. Geri bildirim: women take viagra
 42. Geri bildirim: cost of viagra per pill
 43. Geri bildirim: side effects of viagra
 44. Geri bildirim: viagra amazon
 45. Geri bildirim: pfizer viagra price
 46. Geri bildirim: viagra 50 mg buy online
 47. Geri bildirim: female viagra pill
 48. Geri bildirim: cialis professional
 49. Geri bildirim: cialis viagra
 50. Geri bildirim: cialis 5 mg daily
 51. Geri bildirim: best known slots
 52. Geri bildirim: red viagra pills
 53. Geri bildirim: cialis on line
 54. Geri bildirim: cialis pills for men
 55. Geri bildirim: viagra effects on male
 56. Geri bildirim: viagra prices 2015
 57. Geri bildirim: ivermectin where to buy
 58. Geri bildirim: where to get ivermectin
 59. Geri bildirim: mylan tadalafil
 60. Geri bildirim: flccc.net
 61. Geri bildirim: flccc ivermectin
 62. Geri bildirim: covid care alliance
 63. Geri bildirim: use of ivermectin
 64. Geri bildirim: ivermectin 0.5
 65. Geri bildirim: ivermectin 3
 66. Geri bildirim: stromectol order
 67. Geri bildirim: ivermectin 50ml
 68. Geri bildirim: ivermectin 90 mg
 69. Geri bildirim: stromectol 3 mg tablet
 70. Geri bildirim: ivermectin buy canada
 71. Geri bildirim: ivermectin 6 tablet
 72. Geri bildirim: cost of ivermectin cream
 73. Geri bildirim: ivermectin kaufen
 74. Geri bildirim: ivermectin generic
 75. Geri bildirim: ivermectin ontario
 76. Geri bildirim: stromectol walgreens
 77. Geri bildirim: stromectol walgreens
 78. Geri bildirim: ivermectin for sale
 79. Geri bildirim: ivermectin in canada
 80. Geri bildirim: ivermectin buy online
 81. Geri bildirim: buy viagra plus
 82. Geri bildirim: ivermectin
 83. Geri bildirim: buying tadalafil online
 84. Geri bildirim: generic cialis
 85. Geri bildirim: ivermectin generic
 86. Geri bildirim: ivermectin for sale
 87. Geri bildirim: ignition poker issues
 88. Geri bildirim: stromectol medication
 89. Geri bildirim: prednisone 5mg drug
 90. Geri bildirim: cialis cost
 91. Geri bildirim: provigil online uk
 92. Geri bildirim: stromectol tablets uk
 93. Geri bildirim: stromectol lotion
 94. Geri bildirim: sildenafil moa
 95. Geri bildirim: ivermectin 0.5 lotion
 96. Geri bildirim: liquid cialis
 97. Geri bildirim: generic cialis canada
 98. Geri bildirim: buy online
 99. Geri bildirim: buy cialis online
 100. Geri bildirim: generic tadalafil
 101. Geri bildirim: canadian cialis order
 102. Geri bildirim: generic cialis india
 103. Geri bildirim: buy viagra online
 104. Geri bildirim: generic tadalafil
 105. Geri bildirim: corona pills
 106. Geri bildirim: 1neuralgia
 107. Geri bildirim: tadalafil cost walmart
 108. Geri bildirim: cheap cialis
 109. Geri bildirim: cialis with dapoxetine
 110. Geri bildirim: ivermectin 24 mg
 111. Geri bildirim: buy cialis online
 112. Geri bildirim: casino online gambling
 113. Geri bildirim: cialis pills
 114. Geri bildirim: stromectol uk
 115. Geri bildirim: buy ivermectin fitness
 116. Geri bildirim: real money casino games
 117. Geri bildirim: cost of generic cialis
 118. Geri bildirim: buy cialis online
 119. Geri bildirim: buy generic viagra online
 120. Geri bildirim: generic for cialis
 121. Geri bildirim: stromectol ingredients
 122. Geri bildirim: stromectol generic
 123. Geri bildirim: ivermectin for gapeworm
 124. Geri bildirim: ivermectin in humans
 125. Geri bildirim: ivermectin structure
 126. Geri bildirim: ivermektin
 127. Geri bildirim: cheap lasix 40 mg
 128. Geri bildirim: stromectol generic
 129. Geri bildirim: stromectol uk buy
 130. Geri bildirim: stromectol medicine
 131. Geri bildirim: ivermectin paste
 132. Geri bildirim: lucky slots
 133. Geri bildirim: ivermectin resistance
 134. Geri bildirim: ivermectin dosage
 135. Geri bildirim: ivermectin for sale
 136. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 137. Geri bildirim: order stromectol
 138. Geri bildirim: stromectol for humans
 139. Geri bildirim: sildenafil tadalafil
 140. Geri bildirim: ivermectin uk coronavirus
 141. Geri bildirim: uels ukrain
 142. Geri bildirim: ivermectin for humans cvs
 143. Geri bildirim: DPTPtNqS
 144. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 145. Geri bildirim: D6tuzANh
 146. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 147. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 148. Geri bildirim: russianmanagement.com
 149. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 150. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 151. Geri bildirim: 3NOZC44
 152. Geri bildirim: 01211
 153. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 154. Geri bildirim: film-tor-2022
 155. Geri bildirim: hd-tor-2022
 156. Geri bildirim: hdorg2.ru
 157. Geri bildirim: Psikholog
 158. Geri bildirim: netstate.ru
 159. Geri bildirim: Link
 160. Geri bildirim: price of stromectol
 161. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 162. Geri bildirim: psy
 163. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 164. Geri bildirim: bit.ly
 165. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 166. Geri bildirim: bucha killings
 167. Geri bildirim: War in Ukraine
 168. Geri bildirim: Ukraine
 169. Geri bildirim: Ukraine news – live
 170. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 171. Geri bildirim: site
 172. Geri bildirim: stats
 173. Geri bildirim: Ukraine-war
 174. Geri bildirim: movies
 175. Geri bildirim: gidonline
 176. Geri bildirim: web
 177. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 178. Geri bildirim: video
 179. Geri bildirim: film
 180. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 181. Geri bildirim: filmgoda.ru
 182. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 183. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 184. Geri bildirim: sY5am
 185. Geri bildirim: Dom drakona
 186. Geri bildirim: JGXldbkj
 187. Geri bildirim: aOuSjapt
 188. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 189. Geri bildirim: psikholog moskva
 190. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 191. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 192. Geri bildirim: TwnE4zl6
 193. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 194. Geri bildirim: lalochesia
 195. Geri bildirim: film onlinee
 196. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 197. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 198. Geri bildirim: 3qAIwwN
 199. Geri bildirim: video-2
 200. Geri bildirim: sezons.store
 201. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 202. Geri bildirim: psy-news.ru
 203. Geri bildirim: 000-1
 204. Geri bildirim: 3SoTS32
 205. Geri bildirim: 3DGofO7
 206. Geri bildirim: rftrip.ru
 207. Geri bildirim: dolpsy.ru
 208. Geri bildirim: kin0shki.ru
 209. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 210. Geri bildirim: mb588.ru
 211. Geri bildirim: newsukraine.ru
 212. ラブドール 熟女 ご挨拶!私はこれがちょっとオフトピックであることを知っていますが、コメントフォーム用のキャプチャプラグインをどこで見つけることができるか知っているかどうか疑問に思っていましたか?どうもありがとう!

 213. Geri bildirim: edu-design.ru
 214. Geri bildirim: tftl.ru
 215. Geri bildirim: brutv
 216. Geri bildirim: site 2023
 217. Geri bildirim: sitestats01
 218. Geri bildirim: 1c789.ru
 219. Geri bildirim: cttdu.ru
 220. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 221. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 222. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 223. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 224. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 225. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 226. Geri bildirim: bep5w0Df
 227. Geri bildirim: www
 228. Geri bildirim: icf
 229. Geri bildirim: 24hours-news
 230. Geri bildirim: rusnewsweek
 231. Geri bildirim: uluro-ado
 232. Geri bildirim: irannews.ru
 233. Geri bildirim: klondayk2022
 234. Geri bildirim: x
 235. Geri bildirim: 9xflix
 236. Geri bildirim: xnxx
 237. Geri bildirim: 123movies
 238. Geri bildirim: kinokrad
 239. Geri bildirim: batmanapollo
 240. Geri bildirim: batmanapollo psychologist
 241. Geri bildirim: veterinary Ivermectin
 242. Geri bildirim: elizavetaboyarskaya.ru
 243. Geri bildirim: levitra commercial
 244. Geri bildirim: What is a true soulmate?
 245. Geri bildirim: vsovezdeisrazu
 246. Geri bildirim: 2023
 247. Geri bildirim: 20 mg levitra tablets
 248. Geri bildirim: vardenafil 10 mg
 249. Geri bildirim: 100mg viagra pill
 250. Geri bildirim: ipsychologos
 251. Geri bildirim: yug-grib.ru
 252. Geri bildirim: studio-tatuage.ru
 253. Geri bildirim: raycon earbuds
 254. Geri bildirim: poip-nsk.ru - Movie Watch
 255. Geri bildirim: earn passive income
 256. Geri bildirim: video.vipspark.ru
 257. Geri bildirim: vitaliy-abdulov.ru
 258. Geri bildirim: psychophysics.ru
 259. Geri bildirim: vipspark.vipspark.ru
 260. Geri bildirim: plaquenil
 261. Geri bildirim: buy dapoxetine in usa?
 262. Geri bildirim: ivermectin stromectol?
 263. Geri bildirim: canada pharmacy usa
 264. Geri bildirim: cialis levitra
 265. Geri bildirim: metronidazole 250
 266. Geri bildirim: asthma ventolin inhaler
 267. Geri bildirim: fildena online pharmacy
 268. Geri bildirim: generic lasix 100mg
 269. Geri bildirim: Cenforce 50
 270. Geri bildirim: clomid for men
 271. Geri bildirim: ivermectin dose for dogs
 272. Geri bildirim: buy Cenforce 50mg online
 273. Geri bildirim: androgel generic
 274. Geri bildirim: testosterone gel
 275. Geri bildirim: vilitra 40
 276. Geri bildirim: vilitra 40
 277. Geri bildirim: cialis or levitra
 278. Geri bildirim: buy sildenafil sale
 279. Geri bildirim: ventolin inhaler
 280. Geri bildirim: dapoxetine mexico
 281. Geri bildirim: levitra generico
 282. Geri bildirim: price viagra at walmart
 283. Geri bildirim: cialis pill
 284. Geri bildirim: ventolin hfa
 285. Geri bildirim: vidalista 20 side effects
 286. Geri bildirim: cenforce 200
 287. Geri bildirim: sildenafil nebenwirkungen
 288. Geri bildirim: buy fildena online cheap
 289. Geri bildirim: cenforce 200 en alcohol
 290. Geri bildirim: Cenforce 200 amazon
 291. Geri bildirim: clomid for sale
 292. Geri bildirim: stromectol online
 293. Geri bildirim: clomid 25mg
 294. Geri bildirim: Can i order Cheap clomid
 295. Geri bildirim: clomiphene citrate uses
 296. Geri bildirim: clomid tablet 50 mg
 297. Geri bildirim: priligy buy online
 298. Geri bildirim: kamagra india
 299. Geri bildirim: vidalista 40 side effects
 300. Geri bildirim: what is vidalista
 301. Geri bildirim: vidalista 60
 302. Geri bildirim: buy advair diskus
 303. Geri bildirim: generic drug for advair
 304. Geri bildirim: vidalista 40 online
 305. Geri bildirim: order Cenforce 50mg pill
 306. Geri bildirim: cenforce online
 307. Geri bildirim: Sildenafil 50 mg Tablets
 308. Geri bildirim: ivermectin buy
 309. Geri bildirim: ventolin tablet price
 310. Geri bildirim: cenforce 200mg price
 311. Geri bildirim: generic levitra
 312. Geri bildirim: order fildena for sale
 313. Geri bildirim: Cenforce uk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir